سرفصل های کارگاه :

  • الکتروفیزیولوژی امواج مغزی
  • نحوه ی الکترود گذاری و ثبت سیگنال های مغزی از روی سر
  • شناسایی آرتیفکت های مرسوم در سیگنال و از بین بردن آن ها
  • پردازش های پیشرفته در محیط NEUROGUIDE
  • تحلیل و تفسیر سیگنال های مغزی
  • نحوه ساخت پروتکل نوروفیدبک با داده های QEEG
وبینار معرفی لیزر و کاربردهای آن در پزشکی
پروتکل‌های هوشمندسازی: Zigbee و Z-wave
فهرست