محصولات لیزرتراپی

در شرکت منشور خرد، تجهیزات متعدد لیزر تراپی، طراحی و تولید می گردد. و تکنولوژی ها نوین در لیزرهای کم توان معرفی و عرضه می گردد.
همچنین جهت توسعه دانش لیزرتراپی در حوزه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، رویدادها و کارگاه های مختلف برای پزشکان، فیزیوتراپ ها و متخصصین برگزار می گردد.

محصولات نوروفیدبک

صئثنعباثوقباثمقهبعثنقهبعغمثقهغعثقنه

قخهرقمخفلهغمقخله4غمقهلغمقهل

تجهیزات هوشمند

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

فهرست