فیزیک و اپتیک

نورشناسی، اپتیک یا فیزیک نور شاخه‌ای ازفیزیک است که به بررسی نور و خواص آن و برهمکنش آن با ماده می‌پردازد. نورشناسی به مطالعه حوزه نور مرئی، ماوراء بنفش و فروسرخ امواج الکترومغناطیسی می‌پردازد.

تمیز کردن سطوح با لیزر

معرفی: تمیز کردن با لیزر فرایندی است که با استفاده از تابش لیزر ، آلودگی ها و ناخالصی های سطح سطح پاک می شوند. زنگ زدایی با لیزر: تمیز کردن…

شتاب دهنده های خطی

دستگاهی که به کمک امواج الکترومغناطیس ذرات بارداری مانند الکترون را تا انرژی های بسیار بالا شتاب می دهد. از باریکه های الکترون در انرژی های بالا می توان در…

رادیو تراپی(پرتو درمانی)

پرتودرمانی به درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‌شوند یا از داروهای حاوی مواد نشاندار…

حرکت سیالی الکترونها در گرافن

نامِ یکی از آلوتروپ‌هایِ کربن است. این ماده تشکیل‌شده از یک ساختار بلوری لانه زنبوری دوبعدی است که در آن هر اتم کربن به کمک سه الکترون ظرفیت خود، با…

برخورد دهنده هادرونی بزرگ ( LHC )

ک شتاب‌دهندهٔ ذرّه‌ای و برخورددهنده مستقر در سازمان تحقیقاتی سرن در نزدیکی ژنو سوئیس است. این پروژه در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی (۲۰ شهریور ۱۳۸۷ هجری شمسی) پس از ۲۰…

شتاب دهنده های ذرات

شتاب دهنده ذرات ماشینی است که با کمک میدان الکترومغناطیسی پرتویی از ذرات باردار را تا سرعت های نزدیک نور شتاب می دهد. درابتدا با هدف مطالعات فیزیک #کوانتوم و…

شواهدی از بعد چهارم فضایی

تاکنون با سه بعد فضایی و یک بعد چهارم زمان در ارتباط بودیم تا دراعماق عالم حرکت کنیم. هرچند در برخی نظریه های فیزیکی مثل نظریه های ریسمان، وجود ابعاد…

ابَرسیال، چگالش بوز-اینشتین و نوبل فیزیک 2001

ابرسیالها حالتی کوانتومی از ماده هستند که در یک سیال بوزونی در دمای نزدیک به صفرمطلق ایجاد می شود. که به چگالش بوز_اینشتین معروف است. بوزون ها رفتاری “اجتماعی” دارند،…

فیزیک و شگفتی های سیاه چاله ها

سیاه‌چاله ناحیه‌ای در فضا-زمان با گرانشی چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش‌های الکترومغناطیسی مثل نور — نمی‌توانند از میدان گرانش آن بگریزند. نظریه نسبیت عام آلبرت…
فهرست