فناوری یا تکنولوژی، دانش یا مهارت برای ساخت نرم افزار و سخت افزار است. این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد. فناوری بخشی از فرهنگ است. اطلاق فناوری به پدیدهٔ بیرونی مجازی است. (مثل اینکه به یک دستگاه رایانه، تکنولوژی اطلاق کنیم) در واقع شگردها و به کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهای گره گشای دشواری‌های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه تر می‌باشد.

تمیز کردن سطوح با لیزر

معرفی: تمیز کردن با لیزر فرایندی است که با استفاده از تابش لیزر ، آلودگی ها و ناخالصی های سطح سطح پاک می شوند. زنگ زدایی با لیزر: تمیز کردن…

رادیو تراپی(پرتو درمانی)

پرتودرمانی به درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‌شوند یا از داروهای حاوی مواد نشاندار…

نورون‌های طبیعی موجود در آزمایشگاهی در کشور ایتالیا با نورون‌های مصنوعی در کشور سوئیس، ازطریق اینترنت، ارتباط برقرار کردند

این پژوهش در زمینه‌ی دستگاه‌های جدید نانوالکترونیک تحت هدایت دانشگاه ساوتهمپتون، نورون‌های مغز و نورون‌های مصنوعی را قادر ساخت تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این مطالعه برای اولین‌ بار…

درخت شهری هوشمند

شرکت آلمانی «راهکارهای شهر سبز» مدتی است که محصولی خلاقانه با نام تجاری «درخت شهری» برای مقابله با آلودگی هوای شهرها ساخته است. درخت شهری درواقع دیواری گیاهی است که…

تولید برق از موسیقی

تولید الکتریسته فرایند تولید توان الکتریکی از منابع انرژی اولیه است. این مرحلهٔ پیش از تحویل آن به کاربران نهایی برای خدمات در صنعت برق (انتقال، توزیع و غیره) یا…
فهرست